Contact


Căsuța mea poștală

Vreo două vorbe bune de ai de cheltuială/ Aici le este locul, nu-ncape îndoială!