Zi: 6 septembrie 2010

Mama vreau….!

Mama vreauuu… bomboane! Mama vreauuu… trenulet! Mama vreauuu… bicicleta…! Mama vreauuu… pe GIGEL… Mama vreauuu…!!!

Gata stiu si eu ce VREAUUUUU… Vreau GINTA. LA DIDIDAVA este absolut indispensabila o GINTA.

S-a pus o pietricica la temelie…si deja e bine.